Bavimo se projektovanjem, konstrukcijom i izgradnjom linija za separaciju. Prema potrebi kupca projektujemo separacijsku liniju po Vašim mjerama tako da ispunjava sve zahtjeve.

Uvijek zavisi od konkretne aplikacije, vrste i količine materijala koji je potrebno separisati kao i od mnogih drugih faktora.

Svakom kupcu izlazimo maksimalno u susret. Proizvodimo po mjeri prema Vašim potrebama i zahtjevima. NARUČITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod razvija i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis izvode naši stručno obučeni tehnčari.

Pojedini dijelovi separacijske linije mogu činiti:

Skoncentrisani smo na proizvodnju separacionih linija za odvajanje magnetnih i nemagnetnih metala od drugih materijala (nemetala).

Ilustracijski model separacione linije

Třídící (separační) linka

Legenda:

  1. pokretna traka
  2. detektor metala
  3. drobilica
  4. pokretna traka
  5. magnet iznad pokretne trake - samočisteći
  6. magnetni valjak
  7. magnetni separator nemagnetnih metala
  8. pokretna traka
  9. drobilica