Magnetski valjakMagnetski valjak se koristi za separaciju metalnih djelova iz praškastih smjesa (drvo, kamen, ugalj, obojeni metali, otpadne smjese i slično). Samočisteći magnetski valjak je umjetnut u pokretnu traku, po kojoj je transportiran materijal na separaciju. Metalne čestice su magnetnim valjkom pridržane i odnesene iza ose valjka gdje dolazi do njihovog odjeljivanja i metali samvoljno otpadaju.

Magnetski valjakKorištenjem magnetnog valjka se bitno poboljšava kvalitet obradjenog materijala.  Pogodno ga je koristiti takodjer i tamo gdje je potrebno zaštititi uredjaj od oštećenja metalnim česticama.  Za više slojeve transportiranog materijala preporučujemo njegovu upotrebu i u kombinaciji sa magnetom iznad pokretne trake, koji omogućava efektivno separiranje metala iz gornjeg sloja separisanog materijala.

Svakom kupcu izlazimo maksimalno u susret. Proizvodimo po mjeri prema Vašim potrebama i zahtjevima. NARUČITE PISMENIM PUTEM PONUDU ZA SEPARATOR

Ovaj proizvod razvija i proizvodi naša kompanija. Montiranje i servis izvode naši stručno obučeni tehnčari.

 

Animacija funkcioniranja magnetskog valjka

Princip uptrebe magnetnog valjka

Magnetni valjak je opremljen feritnim magnetima. Moguće ga je opremiti vrlo jakim neodimijumskim magnetima NdFeB. Magnetni valjak smo u mogućnosti dimenzijski ga prilagoditi Vašim zahtjevima. Svoju upotrebu nalazi prilikom reciklacije otpada (za dobijanje magnetskih materijala iz otpadnih smjesa, na pilanama, kamenolomima, rudnicima).

Koristan prijedlog za Vas – još efektivnija separacija metala na pokretnoj traci

Umístění magnetické desky a magnetického válce

Prilikom separacije metala iz višeg sloja materijala na pokretnoj traci preporučujemo zbog maksimalne efektivnosti separacije koristiti osim magnetne ploče ili separator iznad pokretne trake (1) takodjer i magnetni valjak (2), koji razdvaja metale iz donjeg dijela sloja.