Stalni magnetni fiksatori NeomicroMagnetni fiksator je neprocjenljivo pomagalo prilikom brušenja sitnih i tankih dijelova. Njegov dizajn omogućava korištenje rashladne tekućine ili potapanje u dielektričnu tekućinu i istovremeno je garancija dugog životnog vijeka. Površina za fiksiranje obradaka čini jedinstvenu koherentnu cjelinu. Fiksator je veoma nizak i moguće ga je smjestiti također i na drugom magnetnom fiksatoru. Visina čelične osnove je zato takva da u tom slučaju ne bi dolazilo do uzajamnog uticanja.

On-line prodaja manipulacijskih pomagala

U našem e-shopu ćete izabrati iz bogate ponude

KUPITI MAGNETNI FIKSATORI